Geoportal Kuryłówka - leżajski - Pozwolenia na budowę Kuryłówka - leżajski

Pozwolenia na budowę Kuryłówka - leżajski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Kuryłówce

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Kuryłówki. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Kuryłówce. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Kuryłówki

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Kuryłówce. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 1208 w miejscowości Kulno.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.6.92.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-10
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Leżajsk,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.2.130.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Leżajsk, ul. Mikołaja Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr 1875/5, 1878/6, 1889/4 w miejscowości Kuryłówka.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.6.81.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-17
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Leżajsk,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6741.7.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Leżajsk, ul. Mikołaja Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.2.115.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Leżajsk, ul. Mikołaja Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.2.112.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Leżajsk, ul. Mikołaja Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., c.o., elektryczną oraz zewnętrzną instalacją elektryczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.108.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Leżajsk, ul. Mikołaja Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wiaty tanecznej, budynku technicznego z wewnętrzną instalacja elektryczną oraz parkingu. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wod.-kan., centralnego ogrzewania, gazową, zewnętrznymi instalacjami: elektryczną i gazową, oraz z przyłączami: wodociągowym i kanalizacyjnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.105.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-16
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Leżajsk, ul. Mikołaja Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.2.89.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Leżajsk, ul. Mikołaja Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.2.88.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Leżajsk, ul. Mikołaja Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Kuryłówka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: