Pozwolenia na budowę Adamówka - przeworski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Adamówce

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Adamówki. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Adamówce. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Adamówce w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Adamówce dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Adamówce wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Adamówki

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Adamówce. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BO.6740.506.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przeworsk, ul.Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku magazynowego oraz budynku obory
  Nr wniosku/zgłoszenia: BO.6740.499.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-05
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przeworsk, ul.Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w km 124+504 strona prawa z drogą powiatową Nr 1252R Cieplice Górne – Cieplice Dolne w miejscowości Cieplice Górne, w ramach zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1252R Cieplice Górne – Cieplice Dolne w km 0+000 ÷ 7+026 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.”.
  Nr wniosku/zgłoszenia: I-XII.7840.1.32.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-01
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Wojewoda Podkarpacki - Delegatura w Przemyślu, ul. Mickiewicza 10, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV na odcinku od słupa nr 144 do słupa nr 145 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w miejscowości Majdan Sieniawski gmina Adamówka, w ramach zadania: ,,Przebudowa linii napowietrznych SN 15 kV na kablowe GPZ Sieniawa - Adamówka - etap III w m. Majdan Sieniawski gm. Adamówka".
  Nr wniosku/zgłoszenia: I-XII.7841.7.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Wojewoda Podkarpacki - Delegatura w Przemyślu, ul. Mickiewicza 10, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV w pasie drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska od km 117+119 do km 117+142 na odc. A - B - C w miejscowości Majdan Sieniawski gmina Adamówka, w ramach zadania: ,,Przebudowa linii napowietrznych SN 15 kV na kablowe GPZ Sieniawa - Adamówka - etap III w m. Majdan Sieniawski gm. Adamówka.".
  Nr wniosku/zgłoszenia: I-XII.7840.1.31.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Podkarpacki - Delegatura w Przemyślu, ul. Mickiewicza 10, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 125R Cieplice Górne-Cieplice Dolne
  Nr wniosku/zgłoszenia: BO.6740.333.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Przeworsk, ul.Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana pozwolenia - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego, parterowego z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BO.6740.302.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Przeworsk, ul.Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczo-garażowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BO.6740.260.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-02
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przeworsk, ul.Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BO.6740.257.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-01
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przeworsk, ul.Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BO.6740.209.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przeworsk, ul.Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Adamówka