Pozwolenia na budowę Kwilcz - międzychodzki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Kwilczu

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Kwilcza. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Kwilczu. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Kwilcza

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Kwilczu. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa odcinka gazociągu
  Nr wniosku/zgłoszenia: IR-V.7843.1.61.2021.5
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-28
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Wielkopolski,
  Status: Brak sprzeciwu
 • zmiana do pozwolenia na budowę 435/2020 z dnia 02.12.2020 dla budowy buydnku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zakresie wewnętrznej instalacji gazowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.116.2021 dot. BI.6740.455.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Międzychód, ul. Wigury 12, 64-400 Międzychód
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana do pozwolenia na budowę 132/2020 z dnia 04.05.2020 dot budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.106.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Międzychód, ul. Wigury 12, 64-400 Międzychód
  Status: Decyzja pozytywna
 • przeniesienie pozwolenia na budowę nr s-84/2009 z dnia 12.08.2009 dot. budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz szamba szczelnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.92.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Międzychód, ul. Wigury 12, 64-400 Międzychód
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku inwentarskiego - obory wolnostanowiskowej na wolnej ściółce poniżej 40djp oraz budowa silosu na kiszonkę w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.87.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Międzychód, ul. Wigury 12, 64-400 Międzychód
  Status: Decyzja pozytywna
 • wykonanie instalacji gazowej na gaz ziemny do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.80.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Międzychód, ul. Wigury 12, 64-400 Międzychód
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana do pozwolenia na budowę nr s-123/2018 z dnia 11.09.2018 dot wykonania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.77.2021 dot. PRB.S.6740.133.2018
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Międzychód, ul. Wigury 12, 64-400 Międzychód
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa instalacji zbiornikowej gazu propan v max 3000dm3 zbiornik naziemny oraz wewnętrznej instalacji gazowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6743.78.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-05
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Międzychód,
  Status: Brak sprzeciwu
 • zmiana do pozwolenia ne s-12/2017 z dnia 30.01.2017 dot budowy budynku magazynowego - chłodni w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.74.2021 dot. PRB.S. 6740.71.2017 i PRB.S.6740.4.2017
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-03
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Międzychód, ul. Wigury 12, 64-400 Międzychód
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.73.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-03
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Międzychód, ul. Wigury 12, 64-400 Międzychód
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Kwilcz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: