Obszary chronione Kwilcz - międzychodzki

Ochrona przyrody w Kwilczu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Kwilczu? Sprawdź aktualne statystyki dla Kwilcza, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Kwilcza

obszar chronionego krajobrazu
  • "H" Międzychód: 0.01 ha
park krajobrazowy
  • Sierakowski Park Krajobrazowy: 6726.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Międzychodzko-Sierakowska: 1690.0 ha
  • Zamorze Pniewskie: 192.0 ha
rezerwat
  • Bukowy Ostrów: 79.0 ha
  • Bukowy Ostrów - otulina: 65.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Puszcza Notecka: 6699.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Chrzypsko Wielkie, Ochrona przyrody Miedzichowo, Ochrona przyrody Pniewy
Przejdź na nowy: Geoportal Kwilcz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: