Pozwolenia na budowę Laszki - jarosławski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Laszkach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Laszek. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Laszkach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Laszek

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Laszkach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-AAB.6740.401.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-24
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Jarosław, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-AAB.6740.386.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Jarosław, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-AAB.6740.3.100.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-18
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Jarosław,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV oświetlenia terenu boiska sportowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-AAB.6740.3.86.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Jarosław,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-AAB.6740.3.83.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-22
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Jarosław,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbudowa istniejącego oświetlenia drogowego drogi gminnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-AAB.6740.3.76.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-20
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Jarosław,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbudowa istniejącego oświetlenia drogowego drogi gminnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-AAB.6740.3.74.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-20
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Jarosław,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbudowa istniejącego oświetlenia drogowego drogi gminnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-AAB.6740.3.77.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-20
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Jarosław,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku gospodarczym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-AAB.6740.246.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-08
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Jarosław, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji, c.o., energii, oraz zewnętrzna doziemna instalacja energii
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-AAB.6740.228.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Jarosław, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Laszki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: