Obszary chronione Laszki - jarosławski

Ochrona przyrody w Laszkach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Laszkach? Sprawdź aktualne statystyki dla Laszek, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Laszek

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Łukawiec: 591.0 ha
  • Rzeka San: 40.0 ha
użytek ekologiczny
  • "Przy polach": 3.7 ha
  • "Horaj": 2.5 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Laszki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: