Geoportal Lipnik - opatowski - Obszary chronione Lipnik - opatowski

Obszary chronione Lipnik - opatowski

Ochrona przyrody w Lipniku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Lipniku? Sprawdź aktualne statystyki dla Lipnika, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Lipnika

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Żyznów: 0.03 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Lipnik

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: