Pozwolenia na budowę Łubniany - opolski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Łubnianach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Łubnian. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Łubnianach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Łubnian

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Łubnianach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę nr 585/14 z dnia 11 sierpnia 2014 r. - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami - wod-kan, elektryczną, szamba oraz zjazdu indywidualnego z drogi gminnej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BOŚ.6740.864.2021.AM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Opole, ul. 1 Maja 29, 45-082 Opole
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z odciniem zewnętrznym prowadzonym w gruncie do budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BOŚ.6740.829.2021.KFC
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-31
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Opole, ul. 1 Maja 29, 45-082 Opole
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE do 0,5 MPa.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BOŚ.6743.483.2021.MM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-28
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Opole,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BOŚ.6740.800.2021.AM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Opole, ul. 1 Maja 29, 45-082 Opole
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE
  Nr wniosku/zgłoszenia: BOŚ.6743.460.2021.MM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-21
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Opole,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BOŚ.6740.758.2021.MM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Opole, ul. 1 Maja 29, 45-082 Opole
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BOŚ.6740.757.2021.MM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Opole, ul. 1 Maja 29, 45-082 Opole
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji gazu niskiego ciśnienia do budynku gospodarczego na potrzeby budynku mieszkalnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BOŚ.6740.669.2021.AM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Opole, ul. 1 Maja 29, 45-082 Opole
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na mieszkalne.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BOŚ.6740.652.2021.MB
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-04
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Opole, ul. 1 Maja 29, 45-082 Opole
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej).
  Nr wniosku/zgłoszenia: BOŚ.6740.631.2021.MM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Opole, ul. 1 Maja 29, 45-082 Opole
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: