Pozwolenia na budowę Murów - opolski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Murowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Murowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Murowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Murowie w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Murowie dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Murowie wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Murowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Murowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią gospodarczą.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BOŚ.6740.1212.2020.AŁ
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Opole, ul. 1 Maja 29, 45-082 Opole
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BOŚ.6740.1125.2020.KWW
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Opole, ul. 1 Maja 29, 45-082 Opole
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami SN i nN oraz rozbiórką istniejącej stacji transformatorowej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BOŚ.6740.1080.2020.JS
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Opole, ul. 1 Maja 29, 45-082 Opole
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BOŚ.6740.1021.2020.RK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Opole, ul. 1 Maja 29, 45-082 Opole
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej w ramach inwestycji "Zadanie nr 2 - R.1059 Opracowanie dokuemntacji techiczno-prawnej na przebudowę Pokój - Krzywa Góra".
  Nr wniosku/zgłoszenia: BOŚ.6740.854.2020.MM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Opole, ul. 1 Maja 29, 45-082 Opole
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej w ramach projektu inwestycyjnego "Zadanie nr 2 - R.1059 Opracowanie dokumentacji technicno-prawnej na przebudowę Pokój - Krzywa Góra".
  Nr wniosku/zgłoszenia: BOŚ.6740.851.2020.MM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-15
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Opole, ul. 1 Maja 29, 45-082 Opole
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej w ramach inwestycji "Zadanie nr 2 - R.1059 Opracowanie dokuemntacji techiczno-prawnej na przebudowę Pokój - Krzywa Góra".
  Nr wniosku/zgłoszenia: BOŚ.6740.853.2020.MM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Opole, ul. 1 Maja 29, 45-082 Opole
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka, budowa, przebudowa sieci elektroenergetycznej oraz rozbiórka i budowa słupowej stacji transformatorowej w ramach projektu inwestycyjnego "Zadanie nr 2 - R.1059 Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej na przebudowę Pokój - Krzywa".
  Nr wniosku/zgłoszenia: BOŚ.6740.852.2020.MM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Opole, ul. 1 Maja 29, 45-082 Opole
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika wybieralnego na nieczystości ciekłe po 10m3.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BOŚ.6740.709.2020.DJ
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Opole, ul. 1 Maja 29, 45-082 Opole
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Starych Budkowicach - zmiana decyzji nr 865/2016 Starosty Opolskiego z dnia 31 października 2016 r. zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BOŚ.6740.686.2020.KFC
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-25
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Opole, ul. 1 Maja 29, 45-082 Opole
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Lasowice Wielkie