Geoportal Łubowo - gnieźnieński - Obszary chronione Łubowo - gnieźnieński

Obszary chronione Łubowo - gnieźnieński

Ochrona przyrody w Łubowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Łubowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Łubowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Łubowa

park krajobrazowy
  • Lednicki Park Krajobrazowy: 2827.0 ha
  • Park Krajobrazowy Promno: 0.08 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Grądy w Czerniejewie: 0.29 ha
rezerwat
  • Wiązy w Nowym Lesie: 0.04 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Gniezno, Ochrona przyrody Czerniejewo, Ochrona przyrody Kiszkowo
Przejdź na nowy: Geoportal Łubowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: