Geoportal Lubrza - prudnicki - Obszary chronione Lubrza - prudnicki

Obszary chronione Lubrza - prudnicki

Ochrona przyrody w Lubrzy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Lubrzy? Sprawdź aktualne statystyki dla Lubrzy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Lubrzy

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Góry Opawskie - otulina: 1771.0 ha
  • Park Krajobrazowy Góry Opawskie: 188.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Góry Opawskie: 664.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Prudnik, Ochrona przyrody Biała
Przejdź na nowy: Geoportal Lubrza

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: