Pozwolenia na budowę Łukowica - limanowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Łukowicy

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Łukowicy. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Łukowicy. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Łukowicy

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Łukowicy. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa wewnętrznej oraz zewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0496/2021 BA.6740.7.41.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana warunków pozwolenia na budowę znak: BA.7351-7-17/10 z dnia 17.05.2010 w zakresie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0486/2021 BA.6740.7.39.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0485/2021 BA.6740.7.38.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0460/2021 BA.6740.7.33.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana warunków pozwolenia na budowę z dnia 26.11.2019 znak: BA.6740.7.91.2019 w zakresie zmiany projektu zagospodarowania terenu oraz rozwiązań arch., konstrukcyjnych i instalacyjnych, źródła ciepła oraz charakterystycznych parametrów budynku
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0440/2021 BA.6740.7.32.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, miejsca na pojemniki i kontenery na odpady stałe, instalacji: wod.-kan., c.o., elektrycznej. Budowa budynku gospodarczego wraz z instalacjami: wodną i elektryczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0405/2021 BA.6740.7.31.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji gazowej zewnętrznej i wewnęcznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0382/2021, BA.6740.7.30.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa sieci wodociągowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0092/2021 BA.6743.17.4.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-31
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami: wod.-kan., c.o., elektryczną wraz z wyznaczeniem miejscem składowania odpadów stałych
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0358/2021 BA.6740.7.29.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z rozbudową i przebudową instalacji wewnętrznej: c.o. i elektrycznej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0347/2021 BA.6740.7.27.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Łukowica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: