Pozwolenia na budowę Kamienica - limanowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Kamienicy

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Kamienicy. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Kamienicy. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Kamienicy

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Kamienicy. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0599/2021, BA.6740.3.39.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0598/2021, BA.6740.3.38.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa sieci wodociągowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0135/2021 BA.6743.13.9.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-26
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0559/2021 BA.6740.3.35.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa dachu na istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0124/2021 BA.6743.13.7.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-18
  Obiekt:
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do punktów gazowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0125/2021 BA.6743.13.6.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-18
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0504/2021 BA.6740.3.32.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0503/2021 BA.6740.3.31.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z instalacją wod.-kan., elektryczną, budowa zbiornika bezodpływpwego na nieczystości ciekłe, nawierzchni utwardzonych, miejscem postojowym dla samochodów osobowych, miejscem do gromadzenia i segregowania odpadów stałych
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0413/2021 BA.6740.3.27.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-16
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacją wewnętrzną: wodociągową, kanalizacyjną, c.o., elektryczną oraz zewn. instalacją: wodociągową z proj. studni, elektryczną/zalicznikową/, kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, utwardzenie terenu stanowiący dojścia i dojazdy oraz miejscem postojowym na samochód osobowy
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0411/2021 BA.6740.3.26.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-15
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Kamienica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: