Działki ewidencyjne Mała Wieś - płocki

Wyszukiwarka działek na Geoportalu Gminy Mała Wieś:

Nie znaleziono działki

Działki Mała Wieś - interaktywna mapa działek na Geoportalu Gminy Mała Wieś:

Granica administracyjna Gminy Mała Wieś / Numery i granice działek ewidencyjnych
Miejscowości w Gminie Mała Wieś: Borzeń, Brody Duże, Brody Małe, Chylin, Dzierżanowo, Dzierżanowo-Osada, Główczyn, Kiełtyki, Kupise, Lasocin, Liwin, Mała Wieś, Murkowo, Nakwasin, Niździn, Nowe Arciszewo, Nowe Gałki, Nowe Święcice, Orszymowo, Perki, Podgórze, Podgórze-Parcele, Przykory, Rąkcice, Stare Arciszewo, Stare Gałki, Stare Święcice, Ściborowo, Węgrzynowo, Wilkanowo, Zakrzewo Kościelne

Działka ewidencyjna to wydzielona liniami granicznymi powierzchnia terenu, stanowi najmniejszą jednostkę podziału kraju. Działka ewidencyjna zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych.

Informacje o dowolnej działce ewidencyjnej w Małej Wsi

Potrzebujesz szczegółowych informacji o dowolnej działce w Małej Wsi?
  • Wyszukaj właściwą działkę ewidencyjną w Geoportalu Gminy Mała Wieś;
  • Wybierz ją jednym kliknięciem;
  • Wygeneruj Raport o Terenie w serwisie OnGeo.pl!
Wraz z informacjami o działce ewidencyjnej możesz uzyskać szereg istotnych informacji, takich jak: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Małej Wsi, zagrożenie powodziowe w Małej Wsi, średnie ceny nieruchomości w Małej Wsi oraz wiele innych ważnych danych środowiskowych i formalno-prawnych dotyczących wskazanej działki lub terenu.

Obręby ewidencyjne

Wybierz obręb ewidencyjny z listy poniżej. Zostaniesz przekierowany do spisu zawierającego wszystkie działki ewidencyjne wchodzące w skład tego obrębu.

Sprawdź działki w sąsiednich gminach:

Przejdź na nowy: Geoportal Mała Wieś

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: