Obszary chronione Mała Wieś - płocki

Ochrona przyrody w Małej Wsi

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Małej Wsi? Sprawdź aktualne statystyki dla Małej Wsi, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Małej Wsi

obszar chronionego krajobrazu
  • Nadwiślański (powiat płoński, płocki i sochaczewski): 3900.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Kampinoska Dolina Wisły: 345.0 ha
użytek ekologiczny
  • użytek 647: 0.64 ha
  • użytek 649: 0.41 ha
rezerwat
  • Wyspy Zakrzewskie: 127.0 ha
  • Kępa Antonińska: 117.0 ha
  • Kępa Antonińska - otulina: 75.0 ha
  • Wyspy Zakrzewskie - otulina: 30.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Środkowej Wisły: 497.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Mała Wieś

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: