Obszary chronione Markowa - łańcucki

Ochrona przyrody w Markowej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Markowej? Sprawdź aktualne statystyki dla Markowej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Markowej

obszar chronionego krajobrazu
  • Hyżnieńsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu: 3203.0 ha
  • Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 0.02 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Nad Husowem: 1419.0 ha
użytek ekologiczny
  • "Zimowit": 0.25 ha
rezerwat
  • Husówka: 0.04 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: