Pozwolenia na budowę Markusy - elbląski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Markusach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Markus. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Markusach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Markus

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Markusach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku magazynowego na płody rolne w ramach zabudowy zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.5.11.2021.WR
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Elbląg, ul. Saperów 14 a, 82-300 Elbląg
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, garażu dwustanowiskowego, dwóch budynków gospodarczych oraz silosu z przeznaczeniem na potrzeby rolnictwa
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.5.9.2021.MP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Elbląg, ul. Saperów 14 a, 82-300 Elbląg
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana dec. nr 401/20 z dn 09.11.2020r. p.n.b. budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.5.8.2021.MP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Elbląg, ul. Saperów 14 a, 82-300 Elbląg
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Markusy do oświetlenia ulicznego o długości ok. 268 m, montaż słupów (6szt) wraz z oprawami oświetleniowymi (6szt)
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.5.1.2021.MP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-17
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Elbląg,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku gospodarczego (magazyn paszowy) w ramach uzupełnienia istniejącej zabudowy zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.5.7.2021.WR
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Elbląg, ul. Saperów 14 a, 82-300 Elbląg
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczo-magazynowego w ramach zabudowy zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.5.6.2021.WR
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Elbląg, ul. Saperów 14 a, 82-300 Elbląg
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia SN 15kV wraz z demontażem istniejącej linii napowietrznej i stanowisk słupowych
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.5.5.2021.AT
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-01
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Elbląg, ul. Saperów 14 a, 82-300 Elbląg
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia SN 15kV wraz z demontażem istniejącej linii napowietrznej i stanowisk słupowych
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.5.2.2021.WR
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-27
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Elbląg, ul. Saperów 14 a, 82-300 Elbląg
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa hali do składowania płodów rolnych w ramach rozbudowy siedliska rolniczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.5.1.2021.MP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Elbląg, ul. Saperów 14 a, 82-300 Elbląg
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6741.1.2021.AT
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Elbląg, ul. Saperów 14 a, 82-300 Elbląg
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Markusy

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: