Obszary chronione Markusy - elbląski

Ochrona przyrody w Markusach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Markusach? Sprawdź aktualne statystyki dla Markus, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Markus

obszar chronionego krajobrazu
  • Jeziora Drużno: 5021.0 ha
  • Rzeki Dzierzgoń (woj. warmińsko-mazurskie): 4.5 ha
  • Rzeki Dzierzgoń (woj. pomorskie): 3.7 ha
  • Kanału Elbląskiego: 2.8 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Drużno: 995.0 ha
rezerwat
  • Jezioro Drużno: 1019.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Jezioro Drużno: 2096.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Markusy

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: