Pozwolenia na budowę Moskorzew - włoszczowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Moskorzewie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Moskorzewa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Moskorzewie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Moskorzewa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Moskorzewie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem na ścieki sanitarne oraz wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.99.2021.II
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa trezch silosów zbozowych
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.46.2021.II
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-25
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.38.2021.II
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.397.2020.II
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-31
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6741.45.2020.V
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci elektroenergetycznej nN pn. "Awaryjna wymiana przewodów oraz stanowisk słupowych w linii nN zasilanej ze stacji CZW2053 Dalekie"
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.339.2020.V
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrsatrukturą techniczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.294.2020.II
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.285.2020.II
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku biurowego kancelarii leśnej leśnictwa Perzyny wraz zinstalacjami wewnętrznymi wod-kan i elektryczną, zewnętrzną częścia instalacji wewnętrznych wod-kan w elektrycznej oraz zbiornikeim na nieczystości ciekłe
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.273.2020.II
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-07
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczo-garażowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.268.2020.II
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-02
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Moskorzew

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: