Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Moskorzew - włoszczowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Moskorzew

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Moskorzewie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Moskorzewie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Moskorzew

Sprawdź MPZP Moskorzew dla dowolnej działki w Moskorzewie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • UCHWAŁA Nr XXIX/155/06 RADY GMINY MOSKORZEW z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działkę Nr 343 położoną w miejscowości Moskorzew wraz z terenem pasa drogowego drogi krajowej Nr 78, obejmującego obsługę komunikacyjną działki
  Numer uchwały: XXIX/155/06
  Data uchwalenia: 2006-06-30
 • UCHWAŁA Nr III/19/02 RADY GMINY W MOSKORZEWIE z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany nr 5 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Moskorzew.
  Numer uchwały: III/19/02
  Data uchwalenia: 2002-12-30
 • Uchwała NR 161/XX/01 Rady Gminy w Moskorzewie z dnia 24.02.2001 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennej Gminy.
  Numer uchwały: 161/XX/01
  Data uchwalenia: 2001-02-24

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Moskorzew

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: