Obszary chronione Nędza - raciborski

Ochrona przyrody w Nędzy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Nędzy? Sprawdź aktualne statystyki dla Nędzy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Nędzy

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich: 5699.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Stawy Łężczok: 505.0 ha
użytek ekologiczny
  • Łąka trzęślicowa w Małej Nędzy: 1.7 ha
rezerwat
  • Łężczak: 397.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Nędza

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: