Obszary chronione Nowy Dwór - sokólski

Ochrona przyrody w Nowym Dworze

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Nowym Dworze? Sprawdź aktualne statystyki dla Nowego Dworu, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Nowego Dworu

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Biebrzy: 1671.0 ha
  • Źródliska Wzgórz Sokólskich: 40.0 ha
park narodowy
  • Biebrzański Park Narodowy - otulina: 1488.0 ha
  • Biebrzański Park Narodowy: 166.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Biebrzańska: 1671.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Sidra, Ochrona przyrody Kuźnica
Przejdź na nowy: Geoportal Nowy Dwór

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: