Obszary chronione Nur - ostrowski

Ochrona przyrody w Nurze

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Nurze? Sprawdź aktualne statystyki dla Nura, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Nura

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Bugu i Nurca: 792.0 ha
park krajobrazowy
  • Nadbużański Park Krajobrazowy: 584.0 ha
  • Nadbużański Park Krajobrazowy - otulina: 411.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Nadbużańska: 720.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Dolnego Bugu: 959.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: