Pozwolenia na budowę Obrazów - sandomierski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Obrazowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Obrazowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Obrazowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Obrazowie w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Obrazowie dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Obrazowie wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Obrazowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Obrazowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa instalacji gazowej z odcinkiem zewnętrznym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.521.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-11-04
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Sandomierz, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wew. instalacji gazowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.511.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-10-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Sandomierz, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wew. instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wykonaniem odcinka zalicznikowego wew. instalacji gazowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.505.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-10-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Sandomierz, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa linii kablowych średniego napięcia, niskiego napięcia, słupowych stacji transformatorowych oraz przebudowa odcinków linii n/N 0,4 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.495.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-10-17
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sandomierz, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku gospodarczego z wew. instalacją elektryczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.474.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-10-01
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sandomierz, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
  Status: Decyzja pozytywna
 • przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnnego wolnio stojącego o segment mieszkalny, zmiana więźby dachowej na cześci istniejącego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na cele mieszkalne oraz budowa wew. instalacji: c.o., elektrycznej i wod.-kan.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.451.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sandomierz, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
  Status: Decyzja pozytywna
 • przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego wraz z budową instalacji wew.: c.o. i elektrycznej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.449.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sandomierz, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa wodociągu w msc. Głazów wzdłuz drogi krajowej DK 77
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.4.69.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-20
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sandomierz,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa odcinka sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.4.67.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-12
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sandomierz,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa odcinka sieci gazowej śr/c z przyłączami do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.4.62.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-27
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sandomierz,
  Status: Brak sprzeciwu

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Dwikozy