Pozwolenia na budowę Obrazów - sandomierski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Obrazowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Obrazowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Obrazowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Obrazowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Obrazowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa odcinka sieci gazowej śr/c z przyłączem do budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.4.37.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-24
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sandomierz,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa budynku gospodarczego - przechowalni
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.314.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sandomierz, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
  Status: Decyzja pozytywna
 • wykonanie wew. i zew. instalacji gazowej do budynku usługowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.293.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-17
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Sandomierz, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa odcinka sieci gazowej z przyłączem
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.4.35.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-13
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sandomierz,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa odcinka sieci gazowej z przyłączem
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.4.34.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-13
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sandomierz,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wew. instalacjami: wod.-kan., c.o., elektryczną, gazową; zew. instalacjami: gazową i elektryczną; przydomowej oczyszczalni ścieków z przyłączem kanalizacyjnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.285.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sandomierz, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą konstrukcji dachu i wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., elektryczną i gazową
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.274.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sandomierz, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszklanego jednorodzinnego wraz z wew. instalacjami: wod.-kan., grzewczą, elektryczną, gazową z odcinkiem doziemnym, zbiornika na ściki z podłączeniem kanalizacyjnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.272.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sandomierz, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.261.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sandomierz, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wew. instalacji gazu do lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z odcinkiem zewnętrznym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.4.31.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sandomierz,
  Status: Brak sprzeciwu

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Obrazów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: