Geoportal Klimontów - sandomierski - Pozwolenia na budowę Klimontów - sandomierski

Pozwolenia na budowę Klimontów - sandomierski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Klimontowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Klimontowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Klimontowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Klimontowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Klimontowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.263.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-04
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Sandomierz, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa instalacji gazowej z odcinkiem zewnętrznym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.259.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Sandomierz, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.216.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Sandomierz, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego, niepodpiwniczonego, parterowego z poddaszem nieużytkowym według projektu typowego według projektu typowego „Dom przy Bukowej 15 – lustrzane odbicie" (UPB-22523-30/L) ze zmianami z Pracowni Projektowej Paweł Boduch GALERIA DOMÓW Al. Kasztanowa 44, 30-227 Kraków wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową z zewnętrznym odcinkiem, budowę przyłączem kanalizacyjnego i wodociągowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.192.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sandomierz, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.193.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-08
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sandomierz, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego, niepodpiwniczonego, parterowego z poddaszem użytkowym według projektu typowego „Sosenka V" ze zmianami z MG PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C. ul. Uczniowska 14, 03-112 Warszawa wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, wodno - kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, budowę zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. do 9,50 m3 z przyłączem kanalizacyjnym, budowę przyłącza wodociągowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.176.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sandomierz, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana decyzji Nr 74/15 z dnia 05.03.2015 - rozbudowa i nadbudowa budynku handlowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.177.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sandomierz, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci wodociągowej (rura przewodowa PE Dz.llO mm PE 100 + rura osłonowa PE Dz 200 mm PE L=21,80m) w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 758 (przejście poprzeczne w km 9+667) na działce o nr ewid.384/2 położonej w miejscowości Konary -.
  Nr wniosku/zgłoszenia: IR.II.7843.5.30.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-29
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Świętokrzyski,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, wolnostojącego, niepodpiwniczonego, parterowego z poddaszem użytkowym według projektu typowego „Dom przy Alabastrowej 6" (UPB-076) ze zmianami z Pracowni Projektowej Paweł Boduch GALERIA DOMÓW Al. Kasztanowa 44, 30-227 Kraków wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.161.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sandomierz, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.144.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sandomierz, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Klimontów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: