Obszary chronione Olszewo-Borki - ostrołęcki

Ochrona przyrody w Olszewie-Borkach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Olszewie-Borkach? Sprawdź aktualne statystyki dla Olszewa-Borek, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Olszewa-Borek

obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Doliny Omulwi i Płodownicy: 1238.0 ha
  • Dolina Dolnej Narwi: 1208.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Olszewo-Borki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: