Geoportal Ornontowice - mikołowski - Obszary chronione Ornontowice - mikołowski

Obszary chronione Ornontowice - mikołowski

Ochrona przyrody w Ornontowicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Ornontowicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Ornontowic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Ornontowic

obszar chronionego krajobrazu
  • potoku Od Solarni łącznie z dopływami: 31.0 ha
  • potoku Ornontowickiego łącznie z dopływami: 23.0 ha
  • potoku Z Bujakowa łącznie z dopływami: 17.0 ha
  • potoku Leśnego łącznie z dopływami: 9.4 ha
  • potoku Łąkowego łącznie z dopływami: 4.4 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Ornontowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: