Obszary chronione Osina - goleniowski

Ochrona przyrody w Osinie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Osinie? Sprawdź aktualne statystyki dla Osiny, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Osiny

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Goleniowska: 1491.0 ha
użytek ekologiczny
  • Olchowskie Uroczysko: 0.03 ha
rezerwat
  • Wrzosiec: 14.0 ha
  • Krzywicki Mszar: 5.9 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Przybiernów, Ochrona przyrody Nowogard
Przejdź na nowy: Geoportal Osina

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: