Obszary chronione Ostrów Wielkopolski - ostrowski

Ochrona przyrody w gminie Ostrów Wielkopolski

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Ostrów Wielkopolski? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Ostrów Wielkopolski, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Ostrów Wielkopolski

obszar chronionego krajobrazu
  • Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy: 4885.0 ha
  • Dolina Rzeki Prosny: 0.59 ha
  • Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska (woj. wielkopolskie): 0.12 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej: 4931.0 ha
rezerwat
  • Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich: 16.0 ha
  • Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich - otulina: 14.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dąbrowy Krotoszyńskie: 4931.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: