Obszary chronione Pakosław - rawicki

Ochrona przyrody w Pakosławiu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Pakosławiu? Sprawdź aktualne statystyki dla Pakosławia, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Pakosławia

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Dolina Baryczy: 3.4 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Pakosław

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: