Geoportal Pakosław - rawicki - Zanieczyszczenie powietrza Pakosław - rawicki

Zanieczyszczenie powietrza Pakosław - rawicki

Zanieczyszczenie powietrza Pakosław

Sprawdź średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w Pakosławiu.

Zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 w Pakosławiu.

Zanieczyszczenie pyłami średnimi PM10 dla Pakosławia

Według norm jakości powietrza określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady UE, średnioroczny poziom dopuszczalny dla stężenia pyłów PM 10 wynosi 40 µg/m3, a dla PM2,5 25 µg/m3 Dowiedz się więcej o zanieczyszczeniu powietrza w wybranym przez Ciebie miejscu w raportach o terenie

Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 2.5 w Pakosławiu

  • 15-20 μg/m³: 75.0 km²
  • 20-25 μg/m³: 1.7 km²

Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 10 dla Pakosławia

  • 25-30 μg/m³: 76.0 km²
Przejdź na nowy: Geoportal Pakosław

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: