Geoportal Potok Wielki - janowski - Obszary chronione Potok Wielki - janowski

Obszary chronione Potok Wielki - janowski

Ochrona przyrody w Potoku Wielkim

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Potoku Wielkim? Sprawdź aktualne statystyki dla Potoku Wielkiego, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Potoku Wielkiego

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Lasy Janowskie: 3792.0 ha
  • Park Krajobrazowy Lasy Janowskie - otulina: 303.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Uroczyska Lasów Janowskich: 2386.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 3.1 ha
  • : 0.32 ha
  • : 0.22 ha
stanowisko dokumentacyjne
  • Brak nazwy (gm. Potok Wielki): 0.21 ha
rezerwat
  • Łęka: 0.01 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Lasy Janowskie: 3879.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Potok Wielki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: