Obszary chronione Prażmów - piaseczyński

Ochrona przyrody w Prażmowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Prażmowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Prażmowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Prażmowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Warszawski: 3989.0 ha
  • Dolina Rzeki Jeziorki: 0.05 ha
park krajobrazowy
  • Chojnowski Park Krajobrazowy - otulina: 2320.0 ha
  • Chojnowski Park Krajobrazowy: 1732.0 ha
rezerwat
  • Łoś: 11.0 ha
  • Skarpa Jeziorki: 8.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Chynów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: