Pozwolenia na budowę Przeciszów - oświęcimski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Przeciszowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Przeciszowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Przeciszowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Przeciszowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Przeciszowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Zmiana pozwolenia na budowę - Decyzji Nr 208/09 z dnia 02.04.2009 r. dla inwestycji: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Przeciszów wraz z przyłączami do budynków - etap IV, V, VI obejmujący obszar części Przeciszowa i całości Piotrowic. Kanalizacja sanitarna Piotrowice - etap V" oraz zmieniającej ją Decyzji Nr 406/21 z dnia 02.06.2021 r. - w zakresie istotnych zmian zatwierdzonych tras kanalizacji sanitarnej. Projekt zamienny budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów - etap V
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0484/O/2021/WAB.6740.1.340.2021.DS
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-02
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Oświęcim, ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana w decyzji Starosty Oświęcimskiego z dnia 28.04.2021r. znak: WAB.6740.2.86.2021.AWK w części dotyczącej instalacji gazowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0476/O/2021/WAB.6740.2.138.2021.BP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-31
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Oświęcim, ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej rozdzielczej i budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Andrychowskiej w Piotrowicach.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0174/O/2021/WAB.6743.1.174.2021.IS
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-27
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Oświęcim,
  Status: Brak sprzeciwu
 • rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami oraz budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0350/O/2021/WAB.6741.20.2021.AWK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Oświęcim, ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0144/O/2021/WAB.6743.1.144.2021.DS
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-29
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Oświęcim,
  Status: Brak sprzeciwu
 • rozbiórka i budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0346/O/2021/WAB.6740.2.100.2021.BS
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Oświęcim, ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0333/O/2021/WAB.6740.2.93.2021.APJ
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Oświęcim, ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0339/O/2021/WAB.6740.2.99.2021.APJ
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Oświęcim, ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana pozwolenia na budowę - Decyzji Nr 208/09 z dnia 02.04.2009 r. dla inwestycji: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Przeciszów wraz z przyłączami do budynków - etap IV, V, VI obejmujący obszar części Przeciszowa i całości Piotrowic. Kanalizacja sanitarna Piotrowice - etap V" w zakresie istotnych zmian zatwierdzonych tras kanalizacji sanitarnej. Projekt zamienny budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów - etap V
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0310/O/2021/WAB.6740.1.221.2021.DS
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Oświęcim, ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa sieci gazowej Śr/c DN 63 wraz z budową przyłącza gazu Śr/c DN 25 do budynku mieszklanego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0129/O/2021/WAB.6743.1.129.2021.BP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-20
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Oświęcim,
  Status: Brak sprzeciwu

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Przeciszów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: