Pozwolenia na budowę Oświęcim - oświęcimski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Oświęcim

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Oświęcim. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Oświęcim. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Oświęcim

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Oświęcim. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe z przykanalikiem
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0486/O/2021/WAB.6740.1.343.2021.BP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-02
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Oświęcim, ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
  Status: Decyzja pozytywna
 • nadbudowa, przebudowa, zmiana konstrukcji dachu i sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0464/O/2021/WAB.6740.1.324.2021.BP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Oświęcim, ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym wraz z instalacjami wew.: elektrycznymi, wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej wg projektu typowego "KORDIAN ALFA" oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0432/O/2021/WAB.6740.1.297.2021.APJ
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Oświęcim, ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz garażu wolnostojącego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0433/O/2021/WAB.6740.1.298.2021.DS
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Oświęcim, ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbiórka budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0429/O/2021/WAB.6741.22.2021.BP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Oświęcim, ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami, a także budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przykanalikiem
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0414/O/2021/WAB.6740.1.286.2021.BP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Oświęcim, ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0412/O/2021/WAB.6740.2.125.2021.DS
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Oświęcim, ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka części istniejącego budynku gospodarczego, wraz z przebudową i zmianą sposobu uzytkowania na budynek gospodarczo-garażowy
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0409/O/2021/WAB.6740.1.283.2021.BP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Oświęcim, ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0374/O/2021/WAB.6740.1.268.2021.DS
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Oświęcim, ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instaolacjami, zbiornikiem bezodpływowym na ścieki sanitarne oraz nizbędną infrastrukturą towarzyszącą
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0371/O/2021/WAB.6740.1.256.2021.BP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Oświęcim, ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Oświęcim

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: