Pozwolenia na budowę Przemyśl - przemyski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Przemyśl

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Przemyśl. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Przemyśl. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Przemyśl

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Przemyśl. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budynek mieszkalny jednorodzinny z instalacjami
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-A6.6740.55.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny jednorodzinny z instalacja gazową i wentylacji mechanicznej oraz zbiornik bezodpływowy
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-A6.6740.47.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa, nadbudowa i przebudowawraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na mieszkalne w ramach zabudpwy zagrodowej z instalacją sanitarną i gazu
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-A6.6740.31.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-15
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny oraz zbiornik bezodpływowy na ścieki
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-A6.6740.29.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wentylacją mechaniczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-A6.6740.28.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-A6.6740.24.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-03
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-A6.6740.25.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-03
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny z isntalacją gazową i wentylacją mechaniczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-A6.6740.18.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku meiszkalnego jednorodzinnego z instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, energetycznaą, gazową, c.o., wentylacji mechanicznej , zbiornik bezodpływowy
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-A6.6740.13.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-04
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa w km 3+992,50, w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 344 w miejscowości Hermanowice"
  Nr wniosku/zgłoszenia: I-XII.7843.3.2.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-02
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Podkarpacki - Delegatura w Przemyślu,
  Status: Brak sprzeciwu

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Przemyśl

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: