Pozwolenia na budowę Krzywcza - przemyski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Krzywczy

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Krzywczy. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Krzywczy. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Krzywczy w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Krzywczy dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Krzywczy wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Krzywczy

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Krzywczy. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV Dynów - Dubiecko na odcinku "Las Nienadowa" od słupa 168 do słupa 196
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-B4.6740.67.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa energetycznych sieci kablowych SN 15 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-B4.6740.31.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-03
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr 394/1 w m. Ruszelczyce
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-E2.6740.22.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-04-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr 99/1 w m. Reczpol
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-E2.6740.15.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-04-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci kablowych SN 15 kV oraz słupów SN
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-B4.6740.21.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-03-31
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci kablowej - etap 3 w m. Skopów
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-E2.6740.13.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-03-31
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV - etap 2 w m. Skopów
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-E2.6740.14.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-03-31
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr 850/6 w m. Skopów
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-E2.6740.12.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-03-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa linii kablowej SN 15 kV Dynów – Dubiecko w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz w km 24+770.
  Nr wniosku/zgłoszenia: I-XII.7840.1.6.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-02-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Podkarpacki - Delegatura w Przemyślu, ul. Mickiewicza 10, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia SN 15 kV Dynów - Dubiecko w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz w km 24+770 do km 24+780 w miejscowości Babice gmina Krzywcza.
  Nr wniosku/zgłoszenia: I-XII.7841.2.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-02-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Wojewoda Podkarpacki - Delegatura w Przemyślu, ul. Mickiewicza 10, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Rokietnica