Geoportal Krzywcza - przemyski - Pozwolenia na budowę Krzywcza - przemyski

Pozwolenia na budowę Krzywcza - przemyski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Krzywczy

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Krzywczy. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Krzywczy. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Krzywczy

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Krzywczy. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr 237/12 w m. Krzywcza
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-E2.6740.51.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr 237/11 w m. Krzywcza
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-E2.6740.50.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • oczyszczalnia ścieków dz. nr 90, 91/3
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-E2.6740.49.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek gospodarczo-garażowy, zbiornik na dz. nr 50/3 w m. kupna
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-E2.6740.46.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • linia elektroenergetyczna oświetlenia ulicznego dz. nr 1456 w m. Bachow
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-E2.6740.45.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-29
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na letniskowy dz. nr 431 w m. Krzywcza
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-E2.6740.44.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • stacja bazowa telefonii komórkowej PRZ7009A na dz. nr 15 w m. Bachów
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-E2.6740.43.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr 164/11 w m. Krzywcza
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-E2.6740.42.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • świetlica wiejska, zbiornik na dz. nr 98/1 w m. Chyrzyna
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-E2.6740.41.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr 395 w m. Skopów
  Nr wniosku/zgłoszenia: UAB-II-E2.6740.40.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Przemyśl, pl. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Krzywcza

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: