Pozwolenia na budowę Przewóz - żarski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Przewozie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Przewozu. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Przewozie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Przewozu

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Przewozie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia i przebudową linii napowietrznej NN 0,4 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: WBO.6740.198.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żary, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa i rozbiórka sieci elektroenergetycznej SN 20kV i nn 0,4kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV dla zasilania domów jednorodzinnych
  Nr wniosku/zgłoszenia: WBO.6740.135.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żary, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa drogi wewnętrznej wraz z wymianą sieci wodociągowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: WBO.6740.128.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żary, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków: mieszkalnego i garażowego na Rodzinny Dom Seniora
  Nr wniosku/zgłoszenia: WBO.6740.113.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żary, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 20 kV w ramach zamierzenia budowlanego: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 20 kV oraz nn 0,4 kV wraz z budową stacji transformatorowej w m. Strzaszów (gm. Przewóz), Lubartów, Silno Małe (gm. Wymiarki), dz. nr 155 obr. 0014, 4/1 obr. 0001
  Nr wniosku/zgłoszenia: IB-II.7840.43.2021.AMaj
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-16
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Lubuski, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa sieci oświetleniowej nn
  Nr wniosku/zgłoszenia: WBO.6743.139.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-24
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żary,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: WBO.6740.68.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żary, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa warsztatu samochodowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 918/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żary, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 892/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żary, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbiórka istniejącej linii napowietrznej SN 20 kV nr L-840/14 oraz nn 0,4 kV wraz z rozbiórką istniejącej wieżowej stacji transportowej nr S-8202
  Nr wniosku/zgłoszenia: 843/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Żary, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Przewóz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: