Obszary chronione Przewóz - żarski

Ochrona przyrody w Przewozie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Przewozie? Sprawdź aktualne statystyki dla Przewozu, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Przewozu

obszar chronionego krajobrazu
 • Bory Dolnośląskie: 5593.0 ha
 • Bory Bogumiłowskie: 1237.0 ha
park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa: 1702.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Wilki nad Nysą: 7504.0 ha
 • Przygiełkowiska Koło Gozdnicy: 1119.0 ha
 • Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej: 862.0 ha
 • Łęgi nad Nysą Łużycką: 338.0 ha
 • Skroda: 0.28 ha
użytek ekologiczny
 • Bajorko: 19.0 ha
 • DOLINA: 4.6 ha
 • UROCZYSKO: 1.8 ha
 • SALAMANDRA: 1.3 ha
 • Niecka: 0.19 ha
rezerwat
 • Przygiełkowe Moczary: 103.0 ha
 • Żurawie Bagno: 44.0 ha
 • Zacisze - otulina: 26.0 ha
 • Zacisze: 20.0 ha
 • Nad Młyńską Strugą: 5.6 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Bory Dolnośląskie: 11105.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Przewóz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: