Obszary chronione Przytyk - radomski

Ochrona przyrody w Przytyku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Przytyku? Sprawdź aktualne statystyki dla Przytyka, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Przytyka

użytek ekologiczny
  • użytek 143: 4.2 ha
  • użytek 141: 4.1 ha
  • użytek 142: 2.7 ha
  • użytek 140: 1.5 ha
  • użytek 139: 1.3 ha
  • użytek 145: 1.2 ha
  • użytek 144: 0.42 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Przytyk

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: