Obszary chronione Radgoszcz - dąbrowski

Ochrona przyrody w Radgoszczy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Radgoszczy? Sprawdź aktualne statystyki dla Radgoszczy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Radgoszczy

obszar chronionego krajobrazu
  • Jastrząbsko-Żdżarski Obszar Chronionego Krajobrazu: 3412.0 ha
  • Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie): 0.01 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Czarna, Ochrona przyrody Wadowice Górne, Ochrona przyrody Lisia Góra
Przejdź na nowy: Geoportal Radgoszcz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: