Pozwolenia na budowę Reńska Wieś - kędzierzyńsko-kozielski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Reńskiej Wsi

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Reńskiej Wsi. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Reńskiej Wsi. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Reńskiej Wsi w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Reńskiej Wsi dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Reńskiej Wsi wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Reńskiej Wsi

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Reńskiej Wsi. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją przyłączeniową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.6.97.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-21
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę budynku biurowo-socjalno-laboratoryjnego z funkcją mieszkalną, magazynem na środki ochrony roślin oraz halą magazynową na kwalifikowany materiał siewny, budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, 4 miejsc dla samochodów ciężarowych, nawierzchni utwardzonych oraz zbiornika wody przeciwpożarowej, w części zatwierdzonego projektu budowlanego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.6.96.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-16
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego, przyłącz i instalacja wewnętrzna dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.91.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa linii kablowej nN do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.6.90.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-06
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dobudowanym garażem oraz wykonanie robót budowlanych polegających na zabudowie szczelnego zbiornika na ścieki bytowe o pojemności 10m3
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.6.88.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.6.86.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją przyłączeniową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.6.85.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dobudowanego ścianą szczytową do budynku istniejącego oraz rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.6.83.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
  Status: Decyzja pozytywna
 • hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym, instalacja zbiornikowa na gaz płynny z trzema zbiornikami o łącznej pojemności do 20 m3 oraz towarzyszące elementy infrastruktury i niezbędne zagospodarowanie terenu w zakresie: placów pod pojemniki na odpady stałe, zewnętrzne elementy technologiczne, przeciwpożarowy zbiornik wodny podziemny 200m3, stanowsko czerpania wody 2x4m, stanowiska postojowe dla pojazdów osobowych, stanowska postojowe dla pojazdó transportu cięźkiego, stojaki na rowery, stanowiska postojowe dla niepełnosprawnych, elektroenergetyczna linia zasilająca, słupy oświetleniowe, wodociąg, studnia wodomierzowa, wewnętrzna instalacja sanitarna, instalacja gazowa, kanalizacja deszczowa brudna, separator substancji ropopocodnych, kanalizacja deszczowa czysta.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.6.80.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
  Status: Decyzja pozytywna
 • przebudowa budynku wielorodzinnego - wymiana okna na drzwi balkonowe w lokalu mieszkalnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.6.78.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-03
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Działki na sprzedaż Reńska Wieś - kędzierzyńsko-kozielski: 1 Nieruchomości Cisek