Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Reńska Wieś - kędzierzyńsko-kozielski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Reńska Wieś

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Reńskiej Wsi i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Reńskiej Wsi, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Reńska Wieś

Sprawdź MPZP Reńska Wieś dla dowolnej działki w Reńskiej Wsi. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała Nr XX/158/2020 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś
  Numer uchwały: XX/158/2020
  Data uchwalenia: 2020-06-18
 • Uchwała Nr XXXVI/208/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś
  Numer uchwały: XXXVI/208/17
  Data uchwalenia: 2017-12-07
 • Uchwała Nr XXXII/185/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś
  Numer uchwały: XXXII/185/17
  Data uchwalenia: 2017-06-28
 • Uchwała Nr IX/40/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś
  Numer uchwały: IX/40/2015
  Data uchwalenia: 2015-06-25
 • Uchwała Nr XXXV/224/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 23 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś
  Numer uchwały: XXXV/224/2013
  Data uchwalenia: 2013-10-23
 • Uchwała Nr XLIV/306/2002 Rady Gminnej w Reńskiej Wsi z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonego obszaru gminy Reńska Wieś, sołectwo Większyce.
  Numer uchwały: XLIV/306/2002
  Data uchwalenia: 2002-09-25

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Reńska Wieś

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: