Pozwolenia na budowę Rząśnia - pajęczański

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Rząśni

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Rząśni. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Rząśni. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Rząśni

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Rząśni. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Decyzja zmieniająca w zakresie zmiany źródła ciepła na instalcję zbiornikową na gaz płynny z wewnętrzną instalacją gazową zmiana z ekogroszku
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.4.617.2021.AK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Pajęczno, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz ze złączami kablo-pomiarowymi dla zasilenia budynków mieszkalnych m-ci Biała, dz. nr. ewid. 949/3, 949/4, gm. Rząśnia
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.1.572.2021.AK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Pajęczno,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni w systemie budownictwa pasywnego wraz z wewnętrznymi instalacjami wod. kan., wentylacji mechanicznej c.o.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.569.2021.AK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Pajęczno, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, instalacji odbiorczej kanalizacji sanitarnej, elekt. wlz, wod. instalacji zasilającej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.539.2021AK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Pajęczno, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z elekt. wewn. linią zasil., kanalizacyjna instalacja odbiorcza, przyłącz. wod. wraz z wodociągową instalacją zasil.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.466.2021.AK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-15
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Pajęczno, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej, płyty żelbetowej pod zbiornik gazu o poj. 2700l instalacji zbiornikowej do budynku, przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej z inst.kan. odbiorczej, instalcji zasilającej elekt.wewn. linii zasilającej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.393.2021.AK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Pajęczno, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami zewnętrznymi ; wodociągową, kanalizacji sanit., eletryczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.388.2021.AK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Pajęczno, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek gospodarczy, elekt. wewn. linii zasilającej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.381.2021.AK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-25
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Pajęczno, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie zagrodowej, zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe z inst.kan. sanitarnej, elektr. linie zasilającej, przyłącza wodociągowego i wod.inst. zasilającej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.377.2021.AK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Pajęczno, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno
  Status: Decyzja pozytywna
 • przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.325.2021.AK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Pajęczno, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Rząśnia

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: