Pozwolenia na budowę Rusiec - bełchatowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Ruścu

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Ruśca. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Ruścu. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Ruśca

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Ruścu. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa farmy fotowoltaicznej Rusiec I o mocy zainstalowanej do 1 MW
  Nr wniosku/zgłoszenia: 457.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
  Status: Decyzja pozytywna
 • zbiornikowa instalacja ngazu płynnego z montażem zbiornika na płycie i wewnętrzna instalacja gazowa
  Nr wniosku/zgłoszenia: 63.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-28
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z wewnętrznymi instalacjami ee, wody, kanal.sanit, c.o., budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 30.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
  Status: Decyzja pozytywna
 • projek zamienny budowy elektrowni fotowoltaicznej "Wincentów do mocy 1MW" w tym budowę konstrukcji wsporczej paneli, budowę kontenerowej stacji transformatorowej, budowę instalacji elektrycznej NN ze złączami
  Nr wniosku/zgłoszenia: 28.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wewnętrznej instalacji gazu w bud. mieszkalnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 36.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa hali magazynowej w zabudowie produkcyjno - usługowej z wewnetrznymi instalacjami oraz zewnątrzną instalacja kanalizacji deszczowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 10.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-07
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
  Status: Decyzja pozytywna
 • ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIGOWA I ZEWNETRZNA LINIA ZASILAJĄCA ZLZ DO BUDYNKU MIESZKLANEGO JEDNORODZINNEGO
  Nr wniosku/zgłoszenia: 1454.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-29
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
  Status: Decyzja pozytywna
 • przyłącvze wodociągowe oraz zewnetrzna instalacja wodociągowa do celów zewnetrznej ochrony przeciwpożarowej budynków gospodarczych
  Nr wniosku/zgłoszenia: 1455.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowę zewnętrznej zalicznikowej linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia boiska sportowego i parku gminnego (budowa oświetlenia zewnętrznego na terenie GOSiR w Ruścu)
  Nr wniosku/zgłoszenia: 1414.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
  Status: Decyzja pozytywna
 • ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY
  Nr wniosku/zgłoszenia: 1405.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Rusiec

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: