Geoportal Skołyszyn - jasielski - Pozwolenia na budowę Skołyszyn - jasielski

Pozwolenia na budowę Skołyszyn - jasielski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Skołyszynie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Skołyszyna. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Skołyszynie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Skołyszyna

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Skołyszynie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa wewnętrznej instalacji gazowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.4.44.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Jasło, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa urządzeń infrastruktury technicznej w postaci farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. montażem urządzeń do przetwarzania energii, budowie doziemnych instalacji elektrycznych, kontenerowej stacji transformatorowej i rozdzielnic elektrycznych wraz z zabezpieczeniami
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.4.42.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Jasło, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, zewnętrznych instalacji: elektrycznej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.4.41.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Jasło, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wewnętrznej instalacji gazowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.4.38.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Jasło, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny, jednorodzinny, zewnętrzne instalacje: elektryczna (zasilająca budynek i pompę w studni), gazowa, przyłącza: wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.4.40.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Jasło, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, zewnętrznych instalacji: elektrycznej (zasilającej budynek i pompę w studni), gazowej, przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, zbiornika na nieczystości ciekłe
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.4.39.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Jasło, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny, jednorodzinny, budynek gospodarczy, instalacje zewnętrzne: elektryczne (zasilające budynek mieszkalny, gospodarczy oraz pompę w studni), gazowa, kanalizacji sanitarnej, przyłącz: wodociągowy, kanalizacji sanitarnej, przydomowa oczyszczalnia ścieków, rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego, gospodarczego oraz dwóch innych budynków
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.4.37.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Jasło, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego, zewnętrznej instalacji elektrycznej (zasilającej budynek mieszkalny i pompę głębinową w studni), przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.4.36.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-15
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Jasło, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana pozwolenia AB.6740.4.30.2018 dot. budowy zewnętrzenej i wewnętrznej instalacji gazowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.4.35.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-15
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Jasło, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
  Status: Decyzja pozytywna
 • przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.4.34.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Jasło, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Skołyszyn

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: