Geoportal Skołyszyn - jasielski - Obszary chronione Skołyszyn - jasielski

Obszary chronione Skołyszyn - jasielski

Ochrona przyrody w Skołyszynie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Skołyszynie? Sprawdź aktualne statystyki dla Skołyszyna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Skołyszyna

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego: 0.06 ha
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Pasma Brzanki:
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Liwocz: 135.0 ha
  • Wisłoka z dopływami: 113.0 ha
  • Łąki nad Młynówką: 6.5 ha
rezerwat
  • Liwocz: 59.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Skołyszyn

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: