Pozwolenia na budowę Stary Lubotyń - ostrowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Starym Lubotyniu

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Starego Lubotynia. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Starym Lubotyniu. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Starego Lubotynia

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Starym Lubotyniu. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Remont i konserwacja zabytkowej kaplicy cmentarnej w miejscowości Stary Lubotyń
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.1.57.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.1.503.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa obory - zmiana decyzji Starosty Ostrowskiego nr 525/19 z dnia 04.06.2020
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.3.61.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.1.435.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana decyzji Starosty Ostrowskiego nr 479/19 z dnia 2019-09-10, znak sprawy: AB.6740.1.408.2019, na mocy której zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w części instalacyjnej (zmiana czynnika grzewczego z paliwa stałego na gaz)
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.3.55.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-03
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacją wewnętrzną wod-kan, elektryczną, ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji. Budowa budynku garażowego wraz z instalacją wewnętrzną wody, ogrzewania, elektryczną, budowa instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, wody, kanalizacji deszczowej, elektrycznej na zewnątrz budynków oraz utwardzenia terenu
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.1.365.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-21
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa budynku składowego o magazyn sprzętu rolniczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.1.361.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka stodoły
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6741.30.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-07
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa stacji regazyfikacji LNG o pojemności 9,5 m3
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.1.294.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.1.277.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: