Pozwolenia na budowę Śniadowo - łomżyński

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Śniadowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Śniadowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Śniadowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Śniadowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Śniadowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku gospodarczego – skład maszyn rolniczych w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: ROŚB.6740.1.278.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łomża, szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków o wyd. 1,08m3/d i wewnętrzną instalacją gazową
  Nr wniosku/zgłoszenia: ROŚB.6740.1.277.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łomża, szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wiaty stalowej na przechowywanie maszyn rolniczych w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: ROŚB.6740.1.279.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łomża, szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka budynku Technicznego – Hydrofornia, rozbiórka żelbetowego naziemnego zbiornika wyrównawczego przy hydroforni
  Nr wniosku/zgłoszenia: ROŚB.6740.1.269.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Łomża, szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa i przebudowa budynku inwentarsko – składowego na budynek inwentarski – oborę o obsadzie 85 DJP (docelowa obsada w gospodarstwie 85 DJP) w systemie chowu bezściołowego wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 1200 m3 w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: ROŚB.6740.1.241.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łomża, szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: ROŚB.6740.1.231.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łomża, szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan zasilanej ze zbiornika naziemnego o poj. 2700 dm3 na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: ROŚB.6743.13.11.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-20
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łomża,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej, szczelnego zbiornika na ścieki bytowe o pojemności 9,5m3 oraz studni wierconej do 30m głębokości i wydajności do 5m3/dobę
  Nr wniosku/zgłoszenia: ROŚB.6740.1.196.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łomża, szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego z rozbiórką kolidującego budynku w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: ROŚB.6740.1.195.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łomża, szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: ROŚB.6740.1.192.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łomża, szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Śniadowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: