Obszary chronione Świdnica - zielonogórski

Ochrona przyrody w gminie Świdnica

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Świdnica? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Świdnica, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Świdnica

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Śląskiej Ochli: 2802.0 ha
  • Wzniesienia Zielonogórskie: 2138.0 ha
  • Rynna Pławska: 0.01 ha
użytek ekologiczny
  • DERENIÓWKA: 11.0 ha
  • DOBER: 2.2 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Dąbie, Ochrona przyrody Zielona Góra

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Dąbie